Zaloguj się:
   
Koszyk: 0 prod. | 0

XP-10 Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni 1000 ml

XP-10 Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni 1000 ml
Kod produktu: XP-10dez

Cena katalogowa netto: 75.00 pln
Rabat: 15%
Cena netto: 63.75 PLN
Cena brutto:   68.85 PLN
VAT: 8%
ilość sztuk ::   - +

 
• Opis produktu

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk i dezynfekcji powierzchni (podłóg i ścian w obiektach prywatnych i przemysłowych poza kontaktem z żywnością) działający bakteriobójczo i grzybobójcze.

• Dawkowanie

• Dezynfekcja powierzchni: Płyn przeznaczony jest dezynfekcji powierzchni uprzednio umytych.

 

Własnościowi bakteriobójcze przy stężeniu 50%, czas kontaktu 5 minut.

Właściwościowi grzybobójcze przy stężeniu 100%, czas konaku 15 minut.

• Dezynfekcja rąk: Produkt stosować na uprzednio umyte ręce.

Stężenie 100% stosowane nie mniej niż 30 sekund w dawce przynajmniej 1ml.

• Dodatkowe

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Treść zwrotów wskazujących środki ostrożności: P102. Chronić przed dziećmi. P243 Podjąć działanie zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Przechowywanie P403+P235. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Skład

Substancja czynna: Etanol 90g/100g

Etanol, Wodę, Glikol propylenowy, Nadtlenek wodoru, Glicerynę, Ekstrakt wodny z rumianku.

ABC Biura.pl
ul. Chodakowska 53/57
03-816 Warszawa
tel. +48 22 611-00-51
e-mail:
ABCBIURA.PL
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl